Chirurgisch mondkapje verplicht zorgvervoer

Naar aanleiding van de nieuwe vervoersprotocollen die op 25 januari 2021 zijn vastgesteld door het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) inzake o.a. het zorgvervoer, berichten wij, mede namens Stroomlijn, het volgende.

In het zorgvervoer protocol van 18 jaar en ouder is het uitgangspunt dat de passagier een chirurgisch mondkapje draagt en dat er per rij stoelen of bank één zitplaats bezet is. In de voertuigen mogen maximaal 4 personen meerijden, mits deze op een voorgeschreven manier in het voertuig een zitplaats hebben. Stroomlijn werkt al enige tijd op deze manier, dus daaraan verandert niets.

Voor wat betreft het chirurgisch mondkapje (type II of IIR) verzoeken wij iedereen dringend hieraan zo goed mogelijk te voldoen. Voor instellingen is er de mogelijkheid om mondkapjes via het LCH (Mediq) te bestellen.

Er zijn allerlei uitzonderingen mogelijk en er zijn situaties te bedenken die het dragen van een mondkapje bemoeilijken. De eerder gevoerde prima discussie(s) hierover voert Stroomlijn liever niet opnieuw. Daarom het algemene verzoek om met ingang van maandag 8 februari het juiste mondkapje te gebruiken.

Het Sectorprotocol zorgvervoer, een stroomschema met de maatregelen op hoofdlijnen en een overzicht van veel gestelde vragen zijn onderaan dit nieuwbericht toegevoegd. Medewerkers van Drechtwerk kunnen met vragen bij hun leidinggevende terecht.

Sectorprotocol-taxivervoer-incl.-bijlage-RIVM-v250121-DEF

Stroomschema-zorg-en-taxivervoer-maatregelen-op-hoofdlijnen-v250121

Veelgestelde-vragen-bij-sector-en-hygiene-protocollen-v250120-DEF

Sectorprotocol-zorgvervoer-vanaf-18-jaar-en-ouder-incl-bijlage-RIVM-v250121-DEF