Wijziging begeleiding gedetacheerde SW medewerkers en Begeleid Werkers

Vanaf 1 april 2021 neemt Drechtwerk de begeleiding van gedetacheerde SW medewerkers en Begeleid Werkers over van de Sociale Dienst Drechtsteden.

Waar voorheen de werkgevers van gedetacheerde SW medewerkers en Begeleid Werkers en de gedetacheerde SW medewerkers en Begeleid Werkers zelf werden begeleid door de sociale dienst, gaat die begeleiding van zowel de werkgevers als de medewerkers over naar Drechtwerk.

Wat verandert er voor jou als werknemer?
Ben je op dit moment aan het werk als gedetacheerde SW medewerker of Begeleid Werker? Dan verandert er voor jou eigenlijk niets. Een aantal regisseurs verhuist van de Sociale Dienst Drechtsteden naar Drechtwerk, maar jouw werkplek en werkzaamheden blijven hetzelfde.

Wat verandert er voor u als werkgever?
Vanaf 1 april neemt Drechtwerk de regie over het detacheren en het begeleiden van medewerkers met een indicatie Wet Sociale Werkvoorziening over van de Sociale Dienst Drechtsteden. De gevolgen hiervan voor u zijn beperkt.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.